ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
  ΕΥΡΩ
 
 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ / Dive Check
 
 
25,00
 
 
ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ - Α' ζώνη (1 κατάδυση / 2 καταδύσεις) 35,00 / 70,00
ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ - B' ζώνη (2 καταδύσεις) 70,00
ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ - Γ' ζώνη (2 καταδύσεις) 70,00
ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ - Δ' ζώνη (2 καταδύσεις) Κ/Σ
   
4 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (Προπληρωμένη Κάρτα) 130,00
6 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (Προπληρωμένη Κάρτα) 190,00
10 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (Προπληρωμένη Κάρτα) 300,00
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ, 14 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (Προπληρωμένη Κάρτα) 380,00
 
 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ 45,00
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 35,00
ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗ 40 ΜΕΤΡΑ 40,00
ΚΑΤΑΔΥΣΗ NITROX 32 35,00
ΝΑΥΑΓΙΟΚΑΤΑΔΥΣΗ (2 καταδύσεις) Κ/Σ
    Δεχόμαστε: 


Diving center name
"Athina Diving"
No: s-3329